Tramcuong2020

GBPUSD phe mua đang cạn kiệt

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Phe mua đang yếu dần. Đang vào giai đoạn sideway. Đợi phe bán lao vào đẩy giá xuống mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.