NguyenThang33

GBP/USD SHORT??

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Quốc hội của Anh đã bỏ pphieeus cho Brexit, và cũng dễ dàng chúng ta có thể thấy hơn 50 pips đã di chuyển trong ngày hôm nay.

Theo phân tích kỹ thuật thì chúng ta có thể vào lệnh short!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.