NguyenThang33

GBP/USD SHORT??

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Quốc hội của Anh đã bỏ pphieeus cho Brexit, và cũng dễ dàng chúng ta có thể thấy hơn 50 pips đã di chuyển trong ngày hôm nay.

Theo phân tích kỹ thuật thì chúng ta có thể vào lệnh short!!