Forex-YouCan_BanCoThe

GBPUSD sell ngắn chờ cơ hội buy

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD về trung hạn mình nhận định giá còn tiếp tục lên. Tuy nhiên sau khi giá phá lên khỏi vùng bán chính của H4 chưa có đợt hồi nào đáng kể cả. hơn Nữa H1 hiện tại đang nằm trong 1 kênh giá giảm.
- H4
- H1

MÌnh sẽ sell 1 lệnh ngắn xuống vùng bán chính của H4 bị phá lên trước đó, xem giá phản ứng rồi tìm cơ hội buy lên.
Các bạn nghĩ sao về nhận định này?

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.