FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
FX:GBPUSD

GU phải đóng nến H1 ở ngoài này thì kèo mới chắc mọi người nhé

giá đang sideway thôi cứ bình tĩnh., lệnh vào rồi cũng không thể xóa đi

tiếp tục chờ đợi hành động giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.