FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
FX:GBPUSD

GU phải đóng nến H1 ở ngoài này thì kèo mới chắc mọi người nhé

giá đang sideway thôi cứ bình tĩnh., lệnh vào rồi cũng không thể xóa đi

tiếp tục chờ đợi hành động giá