ZEROOOO

Phân tích GBPUSD ngày 4/10/2019

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
H1 : Xu hướng hiện tại đang là tăng giá .
Gía đang phá kênh giá giảm và vùng tích lũy trước đó tạo ra đỉnh cao mới .
Gía đang điều chỉnh về vùng pzz cũ với volume giản dần .
Kết luận : Chờ tín hiệu mua tại vùng vào lệnh
Vùng vào lệnh là vùng hợp lưu của :
+ Vùng PZZ mạnh
+ Đường MA50 H1
+ Fibo 61,8 và FIbo 50 của sóng tăng trước đó .
+ Trendline dưới của kênh giá tăng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.