Vuthuydxtq34

Thủy DX - GBP/USD

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Điểm vào sau một chút mà cũng cố vào cho đỡ buồn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.