OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD đang có momentum lên mạnh trên khung tg h4 .Buy stop GBPUSd nhu tren hinh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.