vothanhnamansuong

Dấu hiệu giảm SELL GBPUSD

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Thì ngày hôm qua chúng ta chứng kiến đợt tăng mạnh của GBPUSD . Hôm nay GBPUSD sẽ điều chỉnh mạnh mẽ về
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.