FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
D1 xác nhận nến pinpar, xác nhận xu hướng tăng có sóng điều chính
Kịch bản 1 xảy ra đáy 5 được thiết lập tại Fibo 61.8 của sóng trước đó
Kịch bản 2 xảy ra phá cản Fibo 61.8 đổi chiều giảm dài hạn

=> Tạm thời sell đến mục tiêu Fibo 61.8 chờ tiếp kịch bản tiếp theo