FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
D1 xác nhận nến pinpar, xác nhận xu hướng tăng có sóng điều chính
Kịch bản 1 xảy ra đáy 5 được thiết lập tại Fibo 61.8 của sóng trước đó
Kịch bản 2 xảy ra phá cản Fibo 61.8 đổi chiều giảm dài hạn

=> Tạm thời sell đến mục tiêu Fibo 61.8 chờ tiếp kịch bản tiếp theo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.