KTrader46

SELL GBPUSD SWING

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
XU HƯỚNG: Thuận xu hướng lớn
ENTRY: Phá KL 15p tăng, chạm EMA 89 H4, DXY phá xu hướng trung hạn giảm và tăng lại, tiến về đỉnh cũ của 1 năm
TP
1. Đáy cũ trend tăng, Fibo 0,5
2. Fibo 0.618
3 Đáy cũ H4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.