Sinvestvn

GBPUSD đang hình thành mô hình Vai Đầu Vai.

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD đang hình thành mô hình Vai Đầu Vai.
Để giao dịch theo mô hình VĐV thì cần chờ giá phá vỡ neck line.
Để có điểm vào sớm hơn, cần quan sát break out kênh giá như trong hình.
--> BUY
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.