Dungtrader101

Chiến lược vào lệnh GBPUSD 26/10-28/10/2017

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Canh buy bên trên vùng giá 1.2600
Mục tiêu chốt lời đặt dưới 1.4500
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.