ThanhDCOfficial

GBPUSD - Ý tưởng giao dịch trong tuần tới

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Theo như biểu đồ cho chúng ta thấy:
- Giá đã breakout khỏi cái box điều chỉnh và có xu hướng mạnh lên.
- Giá vượt điểm xoay (Pivot Point) và đi lên.
- Lực hiện tại đang mạnh dần, điều này thể hiện ở các thân nến đang mạnh dần.
Hành động:
- Quan sát tiếp ở khung h4 hoặc h1 để tìm điểm buy đẹp.
- Ý tưởng sell chưa thể thực hiện được ở thời điểm này nên hạn chế sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.