SinvestFX

Chờ Buy GBPUSD khi giảm điều chỉnh

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tuần này GBPUSD đã giảm xuống sâu nhất là 1.1960, đây là vùng hỗ trợ rất mạnh trên W1 và GBPUSD đã tăng một mạch đến 1.2353.

Chờ GBPUSD giảm điều chỉnh và xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều
=> SELL

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.