hoangtuanvn

Kế hoạch giao dịch cho tuần 6/9

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cặp GU
H1 tăng, m15 hồi về đáy cũ và có 1 cây pinbar đảo chiều
Đặt lệnh mua SL=18pip TP=đỉnh cũ của H4 hoặc thả rông rời SL theo thực tế
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.