MrN_PhuNhan

Đợi GU phá xuống thì canh bán theo xu hường giảm lớn

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- H4 giá đã về keylevel quan trọng và đi xuống
- H1 giá hiện tại đang bị giữ chân ở keylevel quan trọng của H1
- M15 đang giảm.

case 1: đợi phá keylevel quan trọng h1 thì canh bán về đáy
case 2: nếu M15 đảo chiều thành tăng thì canh mua lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.