vietdung221

GBP là tâm điểm

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chênh lệch lợi tức trái phiếu 10 năm giữa Anh và Mỹ so với GBP/USD đang đi cùng chiều.

Lợi suất trái phiếu 10 năm của Anh đã giảm mạnh từ tối hôm qua sau tin về bảng lương phi nông nghiệp và lời nói của thống đốc Fed Bowman

Những kỳ vọng về sự tăng giá của GBP/USD hôm qua đã thất bại. Trendline H4 đã bị phá vỡ.

Có một vùng supply được tạo ra ở vùng 1.39211, chúng ta sẽ canh Short tại vùng giá này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.