NguyenThang33

Phân tích cặp GBPUSD trên khung D1 và H4

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD Daily:
• Giá đang mắc trong khu vực giữa mốc 1.2700 & 1.2622 trong vòng 8 ngày qua.
• Ngày hôm qua nến đóng của tại 1.2622 và khả năng bullish đến mốc 1.2700.

GBPUSD H4:
• Mặc dù xu hướng đã bị phá và giá test lại mốc 1.2622 không thành công và lên đến 1.2640.
• Chờ đợi cho khung H4 bị phá vỡ và test lại mốc 1.2640 trước khi vào được lệnh LONG.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.