UnknownUnicorn13919634

Phân tích GBPUSD ngày 02/02/2021

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- GBPUSD:
Sell vùng 1.3715( nếu có tín hiệu đảo chiều)
TP: 1.363
SL: 1.375
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.