AMBroker

GBPUSD liệu đã đến lúc bắt đáy?

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đồng Bảng Anh suốt thời gian qua trải qua những nhịp giảm liên tục. 5-8% cho suốt 2 tháng qua, vậy câu hỏi là, liệu đã tới lúc mua được chưa? Chúng ta cần phải trả lời câu hỏi liệu GBPUSD có đang ở một mức giá hấp dẫn chưa? Có còn room để cho lệnh của chúng ta chạy tới TP không, và chúng ta được bảo vệ bởi nhiều yếu tố cho lệnh này chưa?
Chắc chắn rằng có cơ hội để chúng ta mua vào GBPUSD tuy nhiên khi nào mới là lúc để chúng ta vào cuộc. Diễn biến tâm lý thị trường cho đồng bảng phụ thuộc vào tiến trình Brexit và chúng ta đang rơi vào bế tắc trong vấn đề này, vì vậy, chúng tôi cho rằng vẫn chưa đủ để chúng ta có thể buy GBP.
Về kỹ thuật, GBP vẫn đang nằm trên ngưỡng tâm lý 1.2500 khá cứng, chúng ta có những hỗ trợ tốt ở đây từ đầu năm tới giờ. Tuy nhiên chúng tôi cũng không ngạc nhiên nếu GBP sẽ chọc thủng qua đây xuống vùng 1.20-1.22 trước khi có thể quay đầu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.