BlackBull_Markets

Tin tức về Nữ hoàng có ảnh hưởng đến đồng bảng Anh không? GBP /

Hôm nay, được thông báo rằng Nữ hoàng đã qua đời hôm nay sau 70 năm trị vì. Chúng tôi xem xét liệu điều này có ảnh hưởng đến đồng bảng Anh hay không. Đối với GBP / USD, thị trường không bị ảnh hưởng đáng kể như các nhà giao dịch có thể nghĩ, khi xét đến tâm lý thị trường tiêu cực tổng thể.
Đồng bảng Anh tiếp tục củng cố trong phạm vi được chỉ ra với chỉ báo RSI hàng ngày được đưa xuống vùng quá bán.
Liệu có bùng phát trong những ngày tới không?

Free TradingView Essential with BlackBull Markets: www.blackbull.com/en/platforms/tradingview/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.