GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh XAU/USD

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Cặp XAUUSD đang thể hiện lực tăng trở lại
Tìm điểm mua khi giá test lại vùng giá 1280, mục tiêu hướng đến 1300

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư c6an nhắc rủi ro khi giao dịch