V_PhucNguyen

Vàng có cú pullback sau khi sập xuống 1800 kể từ dự báo trước

COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
213 lượt xem
1
OANDA:XAUUSD
Cuối tuần trước mình đã nhận định vàng nhiều khả năng sẽ hồi về vùng SPDR bán trước khi thực sự giảm mạnh.
Hiện tại nên tiếp tục theo dõi giá vàng trước khi có nhận định chính xác tiếp theo

Bình luận