vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH GOLD 09/2/2022

Giá xuống
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Phân tích cơ bản:
Trong một ngày thị trường không có tin tức kinh tế quan trọng Vàng đã tiếp tục được hỗ trợ tăng theo xu hướng đã hình thành trước đó lên 1828 và đang giảm nhẹ
Dự kiến hôm nay thị trường tiếp tục di chuyển chậm chờ chất xúc tác mới của ngày mai khi dữ liệu CPI Hoa Kì được công bố

- Phân tích kĩ thuật:
Vàng đã lên vùng giá cản quan trọng trước đó 1828-1830 thì động lượng mua đã yếu đi khá nhiều và bắt đầu giảm. Xu hướng Sideway vẫn là khá rõ nên sẽ là kì vọng giảm trước khi tăng

Bán Vàng now 1827-1828, , SL - 1834, TP - 1817
Mua Vàng quanh 1800-1803, SL - 1795, TP - 1827
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.