toansystem

GEG 1D - 13/3/22 Khuyến nghị mua tăng tỉ trọng

Giá lên
HOSE:GEG   CTCP DIEN GIA LAI
GEG 1D - 13/3/22 Khuyến nghị mua tăng tỉ trọng
Vùng chờ mua: 23789 - 24789
Stoploss: 21000
Profit 1: 32700
Profit 2: 38000

-----------------------------------------------
Note: Phân tích nhận định chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư, đi tiền thế nào là do mỗi cá nhân tự chịu tránh nhiệm sự ra quyết định trên tài sản của mình nhé. STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.