ChungKhoanVietMy

#GEG - có thể tăng 18% trong vài tuần tới

Giá lên
HOSE:GEG   CTCP DIEN GIA LAI
#GEG - Có thể TĂNG 18% trong thời gian tới
Công Ty Cổ phần Điện Gia Lai
-------------
Doanh thu của #GEG năm 2020 tăng 28,80 % so với năm 2019 và Thu nhập ròng tăng 3,10 % so với năm 2019. Một dấu hiệu cũng tạm chấp nhận.

Tổng tài sản lưu động hiện tại khoản: 1.8k tỷ/ 1/1k tỷ nợ ngắn hạn, cho thấy công ty vẫn có thể duy trì được về mặt tài chính ổn định. Và vốn chủ sở hữu cũng khá vượt trội. Đánh giá về tài chính là ổn.

Về mặt tỷ suất sinh lãi của năm 2020 đạt khoản 8.8%, trong 5 năm là 9.6%. Cũng tạm chấp nhận được, và tốt hơn nhiều công ty đang hoạt động khác, nhưng ko thật sự cao.

VỀ BIỂU ĐỒ:
- Ta thấy xu hướng tăng đa thể hiện rõ ở khung thời gian dài hạn, và trong thời gian ngắn hạn vẫn đang tăng rất tốt. Tôi đã mua ở vùng giá 17100 khoảng 50tr. Và cũng đang có một ít lãi.

- Giá hiện tại là: 18800, một giá tốt để chúng ta có thể kỳ vọng nó có thể tăng lên tiếp tục đến 21200 và 22500. Và kỳ vọng xa hơn nữa. Nhưng mốc 22500 là đã quá đủ cho 1 đầu tư. Và hiện tại giá có thể tăng thêm 18% so với giá hiện tại.

- Mọi thứ vẫn đang xu hướng tăng, theo mình nghĩ GEG chỉ có thể giảm dài hạn khi giá thật sự giảm sâu và phá vùng 13500. Nếu giá về vùng này tôi vẫn tìm thời điểm để đầu tư thêm nếu thấy có dấu hiệu nhà đầu tư thực hiện vị thế ở đây. Và chốt lỗ phía dưới vùng này. Chấp nhận vài % lỗ tài khoản và lợi nhuận rất dài.

KHUYẾN NGHỊ:
- Đang giữ GEG: vẫn tiếp tục giữ, và gôm thêm ở vùng 16500 và 13500.
- Xã bỏ hàng khi giá phá vùng 13500.

Chúc bà con mai mắn và thành công.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.