dinhchien

GER30 - Kỳ vọng về kênh giá với 3 mục tiêu Elliot

Giá xuống
FX:GER30   Chỉ số DAX
H4 + H1 cho xu hướng giảm mạnh
Tuy nhiên khung Daily khả năng trở lại kênh trên khá lớn. Cho nên giao dịch lần này chỉ loại 4 với 1% rủi ro tài khoản
Bình luận:
Bình luận: Sell tới ngày 5/8 thôi nhé rồi chờ tín hiệu