HOSE:GEX   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
Giá vẫn chưa có dấu hiệu bán tháo... chúng ta cần biết phiên đóng cửa ngày mai