HOSE:GEX   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
Mô hình đáy tròn đã phá vỡ, chúng ta đợi giá retest về đường cổ
giá mục tiêu 33k
Bình luận: Dừng lỗ