GameonVentures

GNT, H4, Mua, 130%

Giá lên
BINANCE:GNTBTC   None
Mua ở gần đường màu tím, đặt TP tại ô màu cam và TG tại ô màu đỏ
Chú ý SL