GameonVentures

GNT - H4 - Những sóng giảm cuối cùng

Giá xuống
BINANCE:GNTBTC   None
Cùng với đợt sóng của thị trường, nhưng có lẽ GNT chính là crypto có biên độ dao động mạnh mẽ hơn cả so với anh em cùng trang lứa