GO/ BTC - Binance
Buy: 0.00000685 - 0.00000689
Sell: 0.00000753 - 0.00000769
P/s: Chia vốn vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo