dcironcop

GOLD: Buy!

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Mọi chi tiết đã có trên chart!
2 vùng takeprofit