phuongthuytrader

Vàng hôm nay liệu có tăng lại

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng vẫn biên độ 1769-1749, vùng canh mua và bán trước khi vàng phá tăng hoặc giảm, hôm qua vàng bật tăng trở lại từ 1748, giá hiện tại 1763 chờ giá tăng phá 1769 kg tăng phá dc bán lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.