NangThangTam

Vàng vẫn giảm trong phiên hôm nay!

Giá xuống
Giá Vàng hôm qua có động thái trượt giảm mạnh với mức giảm 3% và trượt khỏi vùng 1785 do báo cáo về Doanh số bán lẻ và Chỉ số chế tạo của FED tại bang Philadelphia tớ hơn hẳn so với mong đợi cho dù trợ cấp thất nghiệp không đạt được kỳ vọng.

Từ dữ liệu kinh tế tối qua cho thấy nền kinh tế đang chậm lại do sự lây lan của đại dịch Covid vẫn đang khó khiểm soát, rất nhiều lĩnh vực còn bị ảnh hưởng nặng nề và chưa thể hồi phục đặc biệt là thị trường lao động. Hiện tại nhiều quan chức của FED đang ủng hộ việc cắt giảm sớm các gói hỗ trợ trong nawnm nay và dữ liệu tối qua cũng đã rất ủng hộ cho điều này. Trọng tâm của việc này sẽ được các NĐT chú ý kỹ vào cuộc họp ngày 21-22/9 của FED tới đây.

Trong phiên hôm nay, Vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực bán cho đến trước phiên Mỹ hoặc tin tức lúc 9h tối. Sau khi break khỏi vùng 1772~1770 thì khả năng cao giá Vàng sẽ test lại vùng 1742~1740. Khuyến cáo khả năng canh Sell với mục tiêu 1752~1750 xa hơn có thể là 1745~1742.

Về dài hạn thì sau động thái mua vào của quỹ SPDR thì đây sẽ là vùng giá mà quỹ này mong muốn và đây sẽ là cơ hội cho các NĐT khối lượng lớn dài hạn canh đà mua vào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.