MrMin-Trading

Vàng hôm nay - Sideway biên rộng chờ đợi CPI

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Trong những tháng gần đây, các ngân hàng trung ương đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giá trị của vàng.
Mối quan tâm của họ đối với việc mua kim loại quý đã đạt mức kỷ lục và đây là yếu tố chính giúp giá vàng ổn định.
Mặc dù vậy, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vẫn là nhân tố chính trên thị trường vàng và nhiều người tin rằng giá vàng sẽ tăng khi chu kỳ thắt chặt tiền tệ hiện tại kết thúc.

Vàng đang liên tục được bán ở mức thoái lui Fib lui 23,6% của đợt sụt giảm hàng ngày gần đây nhất ở mức $1966,20, điều này làm nghiêng rủi ro về xu hướng giảm giá và chỉ ra mức kiểm tra mức thấp hàng tháng trong tháng 5 ở mức $1932,00.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy nó vẫn nằm dưới Đường trung bình động EMA 34 và 89 giảm giá, hiện đang mở rộng độ dốc xuống dưới mức Fibonacci đã nói ở trên

SELL GOLD zone 1980 - 1983

Stop Loss : 1988

Take profit1 : 1975
Take profit 2: 1970
Take profit 3: 1960

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Bình luận:
SELL GOLD zone 1962 - 1964 (ngắn hạn)

Stop Loss : 1968

Take Profit 1 : 1957
Take Profit 2: 1950
Giao dịch đang hoạt động:
Sell +35pips ✅✅
Bình luận:
BUY GOLD zone 1940 - 1938

Stop Loss : 1933

Take Profit 1 : 1945
Take Profit 2: 1950
Take rofit 3: 1955

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Giao dịch đang hoạt động:
SELL +60PIPS
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Sell 1964 +100pips
Giao dịch đang hoạt động:
Waiting for Buy
Giao dịch đang hoạt động:
Buy +50pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.