Elio_Le_111199

GOLD sẽ điều chỉnh về 1,821 trước khi lên chinh phục mốc cao hơn

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
GOLD cần phải có 1 cú điều chỉnh ngắn hạn khi phân kỳ âm xuất hiện trên khung H1.

Tâm điểm của hôm nay nằm ở US - 22hpm các chỉ số phi sx theo ISM về hoạt động kinh doanh, việc làm, các đơn đặt hàng mới, PMI và giá tiêu dùng.

Và tâm điểm của Tuần nằm ở số liệu việc làm phi Non-farm công bố vào ngày mai T6, 3/12/2020. Thị trường hôm nay được kỳ vọng có nhịp chỉnh cần thiết cho ngày mai:

GOLD có thể vào vị thế sell:
.
#GOLD SELL in 1,830 - 1,833
⛔️Stop: 1,839
🎯Target1: 1,822.4
🎯Target2: 1,817.68
_______________________
🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:
𝐂𝐨̀𝐧 đ𝐨̛̣𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐦𝐚̀ 𝐤0 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚

⭐⭐⭐ 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 𝐙𝐀𝐋𝐎: https://bit.ly/2OFy7R7