dcironcop

GOLD trung hạn: Sell!

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vùng sell của gold từ 151x trờ đi. Các vùng take profit như trong hình. Đến các điểm take profit sẽ có cập nhật tiếp theo.