LinhPham15

Tham khảo XAUUSD

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
#XAUUSD chờ đợi cơ hội mua lên.
XAUUSD ngày hôm qua giá đã có phản ứng đảo chiều khá mạnh mẽ khi về đến vùng 1783. Đầu ngày hôm nay có thể giá sẽ quay về test lại vùng đáy một lần nữa sau đó bật tăng trở lại. Khuyến nghị buy limit giá 1786, SL: 1780, TP: 1796-1806
ZALO: 0392453887
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.