XTBVietnam

Giá vàng được giữ vững tại mức hỗ trợ

Liệu giá vàng có phục hồi sau đợt lao dốc?

Giá vàng đã bị ảnh hưởng bởi “tin tức về vắc xin” - vàng đã giảm khá mạnh khi giảm gần 100 USD/oz và theo nhiều nhà giao dịch - liệu đà tăng của Vàng đã kết thúc? Mặc dù sự thành công của vắc-xin có thể hạn chế đà tăng của các tài sản trú ẩn an toàn, nhưng yếu tố chính - lãi suất âm vẫn là một vấn đề quan trọng. Về mặt kỹ thuật, giá vàng đã phá vỡ đường trung bình SMA 150, nhưng vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng là $1,850.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.