TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
29 lượt xem
1
Vàng đã hình thành mô hình nến sao hôm. Khả năng đi xuống theo xu hướng là cao. Canh sell ở điểm đường màu đỏ choort lời ở điểm đường màu xanh