Elio_Le_111199

#GOLD Giá vàng hiện tại đang giảm dần đều xuống các mốc thấp hơn

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
1 dạng sideway down để chờ hội nghị Tài chính lớn nhất toàn cầu Jackson Hole, diễn ra vào 27-28/8/2020 tuần này.

Tình hình là nếu Jackson Hole không đưa ra thông tin gì tích cực ủng hộ giá vàng thì Gold có khả năng phá 1,900 để tiến xuống test lại xu hướng tăng dài hạn. Bẻ gãy xu hướng tăng dài hạn sẽ chính thức đi vào xu hướng giảm.

GOLD trend Month vẫn là Bullish, chỉ xác nhận trend giảm khi xuyên thủng lần lượt các mốc sau:
- 1,900
- 1,839
- 1,750
Vói tình hình thanh khoản giảm như hiện tại, các setup với GOLD phải có SL ít nhất 15 - 20 giá mới an toàn.

***
Action plan: chủ yếu là quan sát.

🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:

⭐⭐⭐ 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠: t.me/ElioLe2222
⭐️⭐️⭐️ 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗭𝗮𝗹𝗼 𝘁𝗵𝗮̉𝗼 𝗹𝘂𝗮̣̂𝗻: zalo.me/g/wlcqio692
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.