TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
50 lượt xem
1
xác định xu hwowng chính 1h là xu hướng giảm
tìm điểm mua bán tại khung 4h