Forex9999

BUY GOLD quanh 1255$/ Oz

Forex9999 Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Như Bài hôm trước mình phân tich là Buy gold dài hạn về 1300$/oz
Hôm nay các bạn đã thấy giá gold đang tăng mạnh và hnay mình vẫn tiếp tục Buy, điểm vào sẽ quanh 1255$/ Oz vùng fibo 50 là vùng gía hồi của Gold , dự là tối nay phiên Mỹ gold sẽ lại bật về 1263-1265. Vùng này là vùng cản rất mạnh của GOLD
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đang dương lòi
Bình luận:
Gửi Bạn : 2 link hữu ích cho trader
https://t.me/Forex9999TaiHai ( link Tele bắn kèo Free)
https://t.me/TaiHaiForex( Linhk buôn dưa lê vê thị trường )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.