hoainv_sp2

Vàng chưa thể bật tăng, canh SELL

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)

Trên khung D1 vàng vẫn đang nằm trong một xu hướng giảm, biểu hiện bằng cặp đỉnh thấp hơn và cặp đáy cũng thấp hơn được nối bởi 2 đường thẳng song song màu xanh.

Hiện tại thiên hướng canh Sell tại 2 đường kháng cự ở 2 mũi tên (Nếu giá đi lên tiếp cận các vùng này)

Bình luận