Raymond_Cao

Sell GOLD cho năm 2021

Giá xuống
Theo quan điểm cá nhân mình thì thị trường sẽ bắt đầu phục hồi vào năm 2021 khi về cơ bản dịch đã được đẩy lùi. Các nền kinh tế bắt đầu hồi phục, đặc biệt là Trung Quốc.
Về kỹ thuật Gold đã phá khỏi trend tăng dài hạn từ T5/2020 đến nay và hiện đang nằm trong kênh điều chỉnh giảm trước khi có cú sập sâu.
=> Kỳ vọng sell Gold vùng 25-30. Takeprofit như hình.
(*) Do là phân tích trên khung lớn D1 nên chỉ phù hợp với ae nào Hold lệnh dài hạn nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.