Elio_Le_111199

GOLD 28/1 SẼ QUAY LẠI KIỂM TRA VÙNG 1,830 - 1,826???

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
#GOLD H1 - XU HƯỚNG: Chủ Sell

Phản xạ giá bật lên hôm qua tại vùng 1,831. xx sau khi GOLD giật gãy từ 1,844 về 1,831. xx có thể được coi là phản xạ tự nhiên của GOLD dưới động thái chốt lời khi giá giật gãy quá nhanh và kích thích của algo trading của các Big Boys đóng lệnh long đảo chiều khi thanh khoản thị trường có thay đổi lớn về vị thế.

Hôm nay khả năng cao thị trường sẽ quay trở lại vùng 1,832 để kiểm tra 1 lần nữa, nếu lực mạnh giá có thể quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ cũ 1,824 - 1,826 khi trong bài phát biểu hôm qua Powell không cho thông tin gì quá mới mẻ và tích cực.

#TAanalysis 🔥 Khả năng GOLD về kiểm tra lại vùng hỗ trợ dưới là rất cao, cụ thể là vùng 1,832 và 1,828.
Các vị thế sell mới có thể cân nhắc mở với gợi ý như sau:

#GOLD SELL in 1,840 - 1,842
⛔️Stop: 1,849
🎯Target1: 1,832
🎯Target2: 1,827

Chúc mừng các anh chị em tham gia group Zalo đã vô lệnh Sell ở vùng giá dự kiến như trên, ưu tiên quan sát GOLD ngày hôm nay 28/1 nhé.

🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:

⭐⭐⭐ 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠: https://t.me/Shindo711
⭐️⭐️⭐️ 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗭𝗮𝗹𝗼 𝘁𝗵𝗮̉𝗼 𝗹𝘂𝗮̣̂𝗻: https://zalo.me/g/wlcqio692
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.