DinhDuongVan

Vàng, cái nhìn ngắn hạn

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Tuần này có thông tin quan trọng về việc tăng lãi suất của FED, sẽ ảnh hướng khá nhiều tới vàng , nếu FED ngừng tăng lãi suất, vàng có thể bay thẳng tới 1265 ngay trong tuần
Với cái nhìn ngắn hạn, trước tiên, vàng sẽ đạt mốc 1246 theo mức fibo như trên hình. và điều chỉnh trở lại 1239 1240
Khuyến nghị:
Buy: 1240
Tp 1245
Sl: 1238
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.