NhatHoai

Phân tích Vàng-FX Bob Volman Price Action l Ôn lại 1 chân lý

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Chân lý đầu tiên mà mọi trader cần hiểu và chấp nhận, đó là “chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Thị trường là vô thường, tức nó không bao giờ nằm im 1 chỗ mà luôn biến đổi, dịch chuyển. Trong sự dịch chuyển của nó, kịch bản nào cũng có thể xảy ra bất kể nó vô lý đến đâu. Bitcoin có thể trở về 0, cổ phiếu Apple có thể mất ½ giá trị. Do đó ta không thể kỳ vọng chắc chắn về điều gì cả, thay vào đó ta cần 1 bộ vũ khí gồm tư duy, phương pháp và quản lý vốn để tồn tại. Đôi lúc ta sẽ nhận ra lệnh stop loss còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ, vì nó cho ta cơ hội thứ hai…

#VÀNG H4
Do tất cả các kèo đang mở đều cán trailing stop sau khi ra tin CPI nên mình đã bỏ qua kèo buy vàng. Vàng đã rất cố gắng để vượt qua đường kháng cự để đảo chiều xu hướng nhưng đã thất bại và rớt xuống đường ema. Tiếp tục chờ đợi

#DẦU H4
Chờ cú nén với đường kháng cự để buy. Đường ema đang giữ giá rất tốt

#USDJPY H4
Kèo sell UJ dừng lỗ mất 1R. JPY vẫn đang hồi phục so với USD nên mình vẫn tiếp tục tìm cơ hội để sell UJ, mặc dù vừa mới dừng lỗ. Lần này cẩn trọng hơn, mình sẽ chờ giá nén với đường hỗ trợ (biên dưới hộp) để sell

#USDCAD H4
Kèo sell UCAD cán trailing stop, lợi nhuận cuối 2.5R, kèo rất tốt vì đã dời SL kịp thời. Đà tăng trưởng của USD chỉ là ngắn hạn và mang tính hiệu ứng, tuy vậy ta vẫn chưa tìm cơ hội sell UCAD được. Ít nhất giá phải suy yếu và rớt xuống ema đã

#EURUSD H4
Kèo buy EU đóng lệnh tại trailing stop đường đỏ (dời SL vì có nến pin bar và cũng vì lợi nhuận mở đã rất tốt), +2.3R. Việc giá cố gắng phá vỡ được chiếc hộp nhưng lại rớt vào trong sẽ khiến cho phe bò cực kỳ nản chí, nên mình không kỳ vọng sẽ có lần cố gắng thứ hai

#GBPUSD H4
Kèo buy GU rất tốt nhưng đã đóng lệnh hòa vốn. Tiếp tục chờ đợi

#NZDUSD H4
Kèo buy NU theo cú nén với đường xu hướng đóng lệnh hòa vốn. Tiếp tục quan sát

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.