TradingView

Chúng tôi đã thêm vào hơn 100 năm lịch sử giá vàng và bạc

Đào tạo
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Nhóm tại TradingView cam kết xây dựng một nền tảng cung cấp cho bạn các biểu đồ, dữ liệu và hình ảnh tốt nhất để đưa ra quyết định tốt hơn. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu cho bạn hai nguồn cấp dữ liệu mới mà chúng tôi đã mở rộng cho những người muốn xem lịch sử của vàng và bạc.

Hiện giờ, bạn có thể lập biểu đồ hơn 100 năm lịch sử giá vàng và bạc. Là hai trong số những kim loại quý lâu đời nhất và cần thiết cho sự phát triển của tiền tệ và giao dịch, chúng tôi tin rằng những năm bổ sung này sẽ là vô giá đối với những nhà kinh doanh và đam mê kim loại quý. Xem vàng hoặc bạc trong khung thời gian ngắn hạn hoặc khung thời gian dài hạn kể từ năm 1915.

Để bắt đầu, hãy nhập GOLD hoặc SILVER vào hộp tìm kiếm của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng hai liên kết mà chúng tôi đã đưa vào bên dưới để xem nhanh:

• Xem biểu đồ giá vàng trực tiếp
• Xxem biểu đồ giá bạc trực tiếp

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích những dữ liệu mở rộng này và nếu bạn muốn chúng tôi thêm nhiều dữ liệu hơn nữa cho một mã cụ thể, vui lòng để lại trong phần nhận xét. Nhóm của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thêm cho bạn. Cảm ơn bạn vì đã đọc!

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.